SchoolSoft - information för vårdnadshavare

SchoolSoft www.schoolsoft.se är ett Internetbaserat informationssystem mellan förskola/skola, vårdnadshavare och elever. Alla kommunala förskolor och skolor i Danderyds kommun använder idag SchoolSoft. Vårdnadshavare som har barn i förskola och skola kan söka information som berör just dem, dygnet runt.

Här kan du som förälder hämta en utförligare manual: SchoolSoft för vårdnadshavare.

Programmet är helt webbaserat och kan användas överallt där det finns en dator med internetuppkoppling. Skaparna av detta system har fokuserat på att förbättra skolans kontakt med hemmen och att underlätta lärarens administration. 

Säkerhet

För säker användning har systemet en autentisering kring inloggningar, dvs. att man inte enbart loggar in som enskild användare med lösenord utan också på en specifik behörighetsnivå; som elev, vårdnadshavare, personal och administratör. Denna behörighetsnivå berättigar till olika funktionalitet och insyn i begränsade delar av portalen.

Oavsett om man loggar in som elev, lärare eller förälder skapas en personlig startsida med information som är relevant för användaren. Du kan som förälder välja om din adressinformation ska vara synlig eller inte för elever och vårdnadshavare.

En speciell behörighetskategori är systemets lokala skoladministratörer som hanterar kontoadministrationen för den enskilda skolans användare. Antalet administratörer är begränsat för att systeminformationen inta ska vara spridd på många användare.

Administratörer kan se systeminformation kring enskilda användares inloggningar och detta för att säkra funktionen spårbarhet i systemet. Rektor fungerar som administratör och är också ansvarig för sin skolas portal- och registerinnehåll.
Integritetsfrågan är alltid central för att upprätthålla trovärdigheten i denna typ av system och det är därför bra att alla har uppmärksamhet på vad som eventuellt kan förbättras kring detta.

Vårdnadshavare och elever har tillgång till:

NÄRVARORAPPORTERING OCH SJUKANMÄLAN

När läraren har rapporterat närvaro kan du direkt se en översikt.
Eventuell frånvaro blir direkt synlig på din startsida. Som förälder kan
du enkelt frånvaroanmäla ditt barn.

OMDÖMEN INFÖR UTVECKLINGSSAMTAL OCH IUP

Elever, lärare, mentorer och föräldrar lämnar omdömen inför utvecklingssamtal.
När alla omdömen är klara ser du en sammanställning av dem
och får möjlighet att förbereda dig innan utvecklingssamtalet.
Under utvecklingssamtalet gör ni tillsammans med mentorn en utvecklingsplan
som du kan följa i SchoolSoft.

BETYG

Betyg för årskurs 7,8 och 9 visas i SchoolSoft.

AKTIVITETER OCH NYHETER

Du finner information om lov, idrottsdagar, skolfotografering, föräldramöten
m m i skolans aktivitetskalender. Här finns även andra viktiga
nyheter som berör dig. Nu slipper du ha kylskåpet fullt av papperslappar.

Utskrifter

All dokumentation som exempelvis information, scheman och klasslistor finns alltid
lättillgängliga och kan enkelt skrivas ut.

Vad förväntas av mig som förälder?

Det är lärarna och kommunen centralt som föder systemet med information, så det är inte en anslagstavla för utskick från elever och föräldrar. Det förväntas att du ska ta del av informationen, men du behöver inte lämna någon information med få undantag.

Det kan uppträda en  symbol och då förväntas någon form av feedback från dig som att svara på en fråga. Vidare kan du mata in information inför utvecklingssamtal, du kan frånvaroanmäla ditt barn och delta i ett forum.
SchoolSoft erbjuder också en en-till-en-kommunikation mellan kontoinnehavare 
via RSS-flöde som du väljer att aktivera kan du få meddelandeaviseringar.

När du börjar på Mörbyskolan får du som vårdnadshavare inloggningsuppgifter till den mail som uppgivits i Danderyd24 såvida du inte redan har barn i Danderyds kommun.

Användarnamnet är alltid födelseår, de tre första bokstäverna i förnamnet samt de tre första bokstäverna i efternamnet.
Ex  Lisa Lövgren född 2000, 00lislov. Pär Johnsson född 1999, 99parjoh.

Användarnamnet är samma för vårdnadshavare och barn däremot inte lösenordet som är personligt.

Lösenordet får eleven av sin mentor och vårdnadshavare får det via e-mail.
 
Administratör för SchoolSoft på Mörbyskolan är Lena Persson lena.persson@edu.danderyd.se


Ansvarig utgivare 
Rektor, Harri Koski
Mörbyskolan
Vendevägen 94
182 32 Danderyd
Tel: 08-568 914 40
Fax: 08-568 914 41