Välkomna till läsåret 15/16.

 

Vi kommer att ha studiedagar den 2 november och den 7 januari. 

 

Bilder från invigningen av uppsättandet av konstverket ”hej du därnere” av konstnärinnan Shirley Tommos. på Vasaborg.

”hej du därnere” av konstnärinnan Shirley Tommos.

”hej du därnere” av konstnärinnan Shirley Tommos. 

 

skolstart på Vasaskolan

 

 

 

 

 

 

Vasaskolans systerskola i Kambodja

Vasaskolan har en systerskola i Kambodja Vasaskolan har en systerskola i Kambodja, som har nästan precis lika många elever, mellan 6 och 12 år. Den ideella föreningen School2School har samlat in medel för att bygga en skolbyggnad med fem klassrum och den 24 oktober var det dags för invigning. Tre lärare och åtta nuvarande och före detta elever från Vasaskolan, reste tillsammans med föräldrar och representanter från School2School för att närvara vid invigningsceremonin och starta upp ett långsiktigt pedagogiskt samarbete . 

 

Aktuellt | Läs fler nyheter


Ledighet från skolan

Elevs ledighet från skolan

-  Läs mer    2013-03-05

Nya Danderyd.se påverkar hemsidans adress

Hitta rätt till Vasaskolan webbplats.

-  Läs mer    2012-11-05

Bildspel

Bildspel Vasaskolan

-  Läs mer    2011-01-18

Tillbakablick

Bilder från året som gått

-  Läs mer    2010-02-17

Så är vi organiserade

Qualiscertifiering januari 2011

 

    Kvalitetsarbetet fortsätter…

I slutet av november 2010 gjordes en kvalitetsgranskning av Vasaskolan. I slutomdömet om skolan, där ett antal olika områden bedömts och granskats, erhöll skolan sin första Qualiscertifiering. Detta är starten på ett spännande kvalitetsutvecklingsarbete som fortsätter under hela 2011. Syftet är att med en utvecklad organisation finna än mer effektiva metoder och arbetssätt att stärka varje enskild elevs utveckling och kunskapsinhämtande.

Skolans verkliga styrkor är enligt Qualis:

 1- Kunskaper och färdigheter där skolan har en hög ambitionsnivå att samla in, följa upp analysera resultaten. Skolan når mycket höga kunskapsresultat.

 2- Trygghet och trivsel där klimatet präglas av förtroende och ömsesidig respekt mellan elever och vuxna och där eleverna har en fysisk arbetsmiljö som skapar trivsel.

3- Delaktighet, där föräldrar och elever uppmuntras att engagera sig i skolans utveckling, där metoder utvärderas och utvecklas kontinuerligt

 

Vasaskolan
Vendevägen 30
Box 124, 182 05 Djursholm
Telefon: expedition 568 914 70.
E-post: vasaskolan@danderyd.se
Ansvarig utgivare: Peter Odenlind